24 January, 2011

On 5:43:00 PM by Aliza   No comments
Menurut perundangan, individu yang menyebabkan kacau ganggu di dalam rumah tangga hingga berlakunya pengabaian tanggungjawab ini boleh didakwa di mahkamah syariah.

Mereka boleh disabitkan menjadi orang ketiga. Orang ketiga yang dimaksudkan bukanlah madu anda atau isteri suami anda yang telah sah di sisi syarak sebaliknya orang ketiga yang termasuk di dalam pendefinisian yang membenarkan peruntukan undang- undang tersebut dikenakan ke atas dirinya ialah lelaki atau wanita yang menggugat kebahagiaan perkahwinan dan rumahtangga anda bersama pasangan anda.

"Pendefinisian ini bermaksud jika anda, tak kiralah seorang lelaki atau wanita menjadi sebab kepada berlakunya ketidakharmonian perkahwinan seseorang, anda boleh disabitkan melakukan jenayah di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah.

"Akta ini terdapat di setiap negeri. Merujuk kepada Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah- wilayah Persekutuan), seksyen 37 dan seksyen 38 adalah berkaitan dan boleh digunakan untuk membawa orang ketiga ini ke muka pengadilan.

Petikan - MW oleh NOR AMIZA ABDUL KADIR dan NETTY AH HYER

rujukan satu klik sini
rujukan kedua sini

Syarak telah tentukan setiap perkahwinan perlu menepati prinsip yang tertentu antaranya memberi kebahagiaan kepada kedua-dua pihak

za: nampaknya kita yang sudah berumahtangga kena amik tau semua ini.


0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...