17 June, 2010

On 10:33:00 AM by Aliza

SAlam semua, saya saja ingin sharing-sharingkan dam menghebahkan satu peraduan yang dianjurkan oleh Awrastore.com. (lampin kain moden Wuddah)

PERADUAN BONANZA SIMANJAKU (15hb JUN – 15hb DISEMBER 2010)

 

HADIAH UTAMA      Sebuah TV LCD 32"

(dipilih berdasarkan pemenang bulanan )

 

HADIAH PERTAMA – 1 x Pemain DVD

 

HADIAH KEDUA    -  2 x Penyimpan air panas elektrik

 

HADIAH KETIGA   -  3 x Periuk nasi elektrik

 

HADIAH KEEMPAT   -  4 x Kipas kotak elektrik

 

HADIAH KELIMA   - 5 x Pemanas air elektrik

 

HADIAH KEENAM - 6 x Pembakar roti elektrik

 

HADIAH BULANAN – Voucher diskaun bernilai RM 1,500.00

                                        (5 pemenang untuk setiap bulan dari 15 Jun sehingga 15 Disember 2010)

                                               

 

Sila klik:

Borang Penyertaan "Peraduan Bonanza Simanjaku 2010"


Beli mana-mana produk keluaran WUDDAH (sekurang-kurangnya RM100.00) dan                    anda berpeluang menyertai dan memenangi hadiah-hadiah menarik. Para peserta boleh menghantar seberapa banyak borang penyertaan, setiap borang hendaklah disertakan dengan resit pembelian asal.

 

Terma & Syarat Peraduan :

 

1.Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia, Brunei dan Singapura yang berumur      18 tahun ke atas kecuali kakitangan dan agen AMS AWRA SDN BHD serta keluarga terdekat.

2.Salinan borang penyertaan boleh digunakan. Para peserta boleh menghantar seberapa banyak   borang penyertaan. Setiap borang hendaklah disertakan dengan resit pembelian yang asli.

3. Setiap peserta hanya layak untuk memenangi satu (1) hadiah sahaja.

4. Semua hadiah yang dimenangi tidak boleh dipindah milik atau ditukarkan dengan wang tunai.

5. Peraduan ini bermula dari 15hb Jun 2010 dan berakhir pada 15hb Dis 2010 pada jam 5.00  petang.

6.Untuk hadiah utama LCD 32" pemenang akan dipilih daripada pemenang bulanan. Hadiah lain adalah terbuka kepada semua peserta.

7.Peserta hanya layak memenangi satu (1) hadiah sahaja untuk peringkat akhir peraduan.

8. AMS AWRA SDN BHD berhak untuk menggantikan mana-mana hadiah tersebut dengan hadiah lain tanpa sebarang notis.

9. Pemilihan pemenang adalah muktamad mengikut pertimbangan pihak penganjur berdasarkan jumlah PENYERTAAN DAN TESTIMONI TERBAIK. Sebarang surat menyurat tidak akan dilayan.

10. Hadiah hendaklah dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh pemberitahuan, tuntutan selepas tempoh tersebut tidak akan dilayan.

11. Pemenang hadiah akan diumumkan melalui pos/akhbar/telefon dan laman web www.awrastore.com

12. Hanya penyertaan melalui POS sahaja akan diterima. Bukti penghantaran POS bukanlah bukti penerimaan.

13. Penyertaan yang tidak lengkap, tidak jelas atau penghantaran lewat secara automatik terbatal dengan sendirinya.

14. Pihak penganjur dan agensi-agensinya berhak menggunakan nama atau gambar pemenang untuk tujuan publisiti, iklan dan perdagangan tanpa membayar saguhati atau memberi notis.

15. AMS AWRA SDN BHD juga berhak mengubah, membatalkan atau menambah syarat dan terma peraduan ini tanpa memberi sebarang notis.

17. Dengan menyertai peraduan ini, para peserta bersetuju mematuhi terma dan syarat dari pihak penganjur.

 

Borang penyertaan hendaklah di hantar ke alamat :

 

"Peraduan Bonanza Simanjaku 2010"

AMS AWRA SDN BHD

No. 58, Tingkat 1, Jalan jujur,

Bandar Tun Razak,

56000 Cheras Kuala Lumpur.--
http://alizareesya.blogspot.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...